Gwersylloedd Abertawe

Popeth sydd angen ei wybod am Wersylloedd Abertawe.
About Image
About Image
About Image
About Image


Mae Aml-Chwaraeon yn cynnig ystod o wersylloedd gwyliau sydd yn fywiog, yn rhoi boddhad ac yn llawn hwyl, wedi’u hanelu at fechgyn a merched o 5 mlwydd oed hyd at 13 blwydd oed. Yn agored i blant o bob gallu, digwydd y gwersylloedd ar wahanol adegau yn ystod y gwyliau ysgol, o 9yb-3yh. Cynhelir rhain ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe. Un o'r pethau sy'n gwneud Aml-Chwaraeon yn unigryw yw bod gwersylloedd chwaraeon eraill yn tueddu i ganolbwyntio ar gamp unigol, tra bod ein gwersylloedd yn cynnig amrywiaeth. Mae'n un o gredoau allweddol Aml-Chwaraeon; caniatáu i blant i roi cynnig ar nifer o wahanol chwaraeon yn ifanc er mwyn ehangu eu diddordebau a'u gwybodaeth mewn gweithgarwch corfforol. Fel pêl-droed, gymnasteg, tennis, pêl-fasged, dodgeball, rownderi, athletau, dawns a llawer mwy!

Mae pob un o'n hyfforddwyr Aml-Chwaraeon wedi derbyn gwiriad CRB/DBS cyflawn ac yn meddu ar ystod eang o gymwysterau proffesiynol mewn addysgu a hyfforddi. Mae ein hyfforddwyr yn credu mai’r egwyddor wrth wraidd eu rôl yw bod pob plentyn yn haeddu'r cyfle i ehangu eu profiad o chwaraeon ac, yn bennaf oll, i fwynhau cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol. Mae hyn yn ategu ein Cynllun ExploreSport sy'n rhedeg yn ystod y gwersylloedd gwyliau.

Gwybodaeth Gwersyll Sylfaenol

- Mae'r Gwersyll yn digwydd dros 2/3 diwrnod
- Mae pob gwersyll yn dechrau am 9yb - 3yh
- Gall plant oed 5 – 13 fynychu
- Mae’r pris a ddangosir yn cynnwys pob diwrnod
- Bydd y plant yn cymryd rhan mewn nifer o chwaraeon trwy gydol y diwrnod
- Bydd plant yn treulio amser mewn grwpiau oedran ac hefyd yn cymysgu gyda’i gilydd
- Bydd angen pecyn bwyd.

Sut byddai fy mhlentyn yn elwa o’r gwersylloedd?

Rydym yn ystyried fod ein gwersylloedd wedi cael eu cynllunio yn y fath fodd i alluogi plant i ddatblygu eu sgiliau ymhellach a llwyddo drwy gymryd rhan yn llawn a chystadleuaeth llawn anogaeth. Bydd y plant yn gallu cael gwell dealltwriaeth o'r sgiliau sydd arnynt eu hangen i gymryd eu gêm i'r lefel nesaf, mewn amgylchedd sy'n addysgiadol ac yn hwyl. Bydd eich plentyn yn cael y cyfle i ragori yn unigol yn ogystal ag ymarfer eu sgiliau gwaith tîm, mewn awyrgylch sy'n annog cyfeillgarwch, mwynhad, cymdeithasoli a phrofiadau cadarnhaol o weithgarwch corfforol.

Gwybodaeth gwersyll penodol

Gweithgaredd ExploreSport: Athletau

1. Mae'r Gwersyll yn digwydd dros ddau diwrnod yn olynol ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe rhwng 9yb a 3yh.
2. Mae gofyn i blant ddod ag esgidiau a dillad addas ar gyfer amgylchedd dan do ac awyr agored.
3. Bydd angen pecyn bwyd.
4. Dylai plant ddod â photel ddŵr y gellir ei hail-lenwi, gyda digon o ddŵr.
5. Nid yw'n ofynnol i ddod â choesarnau na menig gôl-geidwad, ond gellir dod â hwy.

Gweithgaredd ExploreSport: Gymnasteg a Futsal

1. Mae'r Gwersyll yn digwydd dros ddau diwrnod yn olynol ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe rhwng 9yb a 3yh.
2. Mae gofyn i blant ddod ag esgidiau a dillad addas ar gyfer amgylchedd dan do ac awyr agored.
3. Bydd angen pecyn bwyd.
4. Dylai plant ddod â photel ddŵr y gellir ei hail-lenwi, gyda digon o ddŵr.
5. Nid yw'n ofynnol i ddod â choesarnau na menig gôl-geidwad, ond gellir dod â hwy.

Gweithgaredd ExploreSport: i’w gadarnhau

1. Mae'r Gwersyll yn digwydd dros ddau diwrnod yn olynol ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe rhwng 9yb a 3yh.
2. Mae gofyn i blant ddod ag esgidiau a dillad addas ar gyfer amgylchedd dan do ac awyr agored.
3. Bydd angen pecyn bwyd.
4. Dylai plant ddod â photel ddŵr y gellir ei hail-lenwi, gyda digon o ddŵr.
5. Nid yw'n ofynnol i ddod â choesarnau na menig gôl-geidwad, ond gellir dod â hwy.

Gweithgaredd ExploreSport: Nofio*

1. Mae'r Gwersyll yn digwydd dros ddau ddiwrnod yn olynol ym Mhafiliwn Prifysgol Abertawe rhwng 9yb a 3yh.
2. Mae gofyn i blant ddod ag esgidiau a dillad addas ar gyfer amgylchedd dan do ac awyr agored.
3. Bydd angen pecyn bwyd..
4. Dylai plant ddod â photel ddŵr y gellir ei hail-lenwi, gyda digon o ddŵr.
5. Nid yw'n ofynnol i ddod â choesarnau na menig gôl-geidwad, ond gellir dod â hwy.

* Niferoedd cyfyngedig oherwydd y cyfleusterau

*Nid yw'r nofio yn orfodol - bydd gweithgareddau eraill ar gael pe na bai eich plentyn yn dymuno nofio. Sylwer, mae hwn yn 'nofio hwyl' nid gwers nofio, rhaid bod eich plentyn yn gallu nofio o leiaf 1 hyd (10m) heb gymorth er mwyn cymryd rhan. Caiff plant eu grwpio yn seiliedig ar allu, gydag achubwyr bywyd a hyfforddwyr Aml-Chwaraeon yn bresennol ac wrth law bob amser.

Gweithgaredd ExploreSport: Athletau a Chwaraeon Traeth*

1. Mae'r Gwersyll yn digwydd dros dri diwrnod yn olynol ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe rhwng 9yb a 3yh.
2. Mae gofyn i blant ddod ag esgidiau a dillad addas ar gyfer amgylchedd dan do ac awyr agored.
3. Bydd angen pecyn bwyd.
4. Dylai plant ddod â photel ddŵr y gellir ei hail-lenwi, gyda digon o ddŵr.
5. Nid yw'n ofynnol i ddod â choesarnau na menig gôl-geidwad, ond gellir dod â hwy.

* Nid yw’r ‘trip traeth’ yn orfodol – bydd gweithgareddau eraill ar gael pe na bai eich plentyn fynychu. Bydd chwaraeon traeth megis pêl-foli, pêl-droed, tenis, rownderi, criced, rasys ac eraill ar gael. Ni fydd y plant yn nofio nac yn mynd i mewn i’r môr yn ystod y trip i’r traeth. Bydd y plant yn defnyddio’r toiledau cyhoeddus, o dan arolygaeth hyfforddwr Multi-Sports gwrywaidd neu fenywaidd, oll â chanddynt wiriad DBS/CRB cyfredol. Gall y trip traeth gael ei ganslo o ganlyniad i dywydd gwael, argaeledd offer traeth neu argaeledd hyfforddwyr. Bydd Multi-Sports yn canslo y trip i’r traeth am y rhesymau yma yn unig ond yn cadw’r hawl i wneud hynny. Ni ddarperir ad-daliad os bydd angen canslo y trip i’r traeth.

Lleoliadau’r gwersyll